5. Alla är nättroll (bekräftelsebias & bakslagseffekten)

Därför är det så svårt att vinna debatter i sociala medier — och så gör du för att övertyga en riktigt motsträvig meningsmotståndare. 


Mail: dummamanniskor@gmail.com

Producent: Clara Wallin


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

Stötta oss och lyssna reklamfritt via https://plus.acast.com/s/dummamanniskor.