9: Kulturdoula

Att föda barn i ett land där man inte kan språket flytande eller kanske bara till viss del kan vara problematiskt. Att dessutom inte vara hemma i hur sjukvårdssystemet fungerar och vad man har rätt till kan göra det ännu svårare. Därför är kulturtolksdoula fenomenaliskt!


Barnmorskan Anna Jensen gästar oss för att berätta mer om detta projekt som är landstingsfinansierat. Hon berättar hur allt började, vad en kulturdoula är, hur de arbetar och varför det är viktigt.