11: Framtida fertilitet

Jenny Koos är Justisse holistic reproductive health practitioner. Någon som vet vad det är? Snart vet ni. Lyssna till kloka Jenny när hon pratar kvinnohälsa, fertilitetsförstålse och IVF. Vi får även lite mer koll på vad Justissemetoden innebär och varför IVF inte alltid är en enkel väg. Jämställdhet, blomkrukor och sekret hinns också med.
Jenny når ni via instagram och facebook: @vulverinekoos