71: The Spiritual Midwife

I dagens avsnitt får ni lyssna till Anna som är barnmorskedoula. Vi samtalar om barnmorskans roll, bli barnmorska och jobba i Australien, skillnader och likheter mellan länderna, kvinnors förmåga att föda och deras behov, medberoende, medikalisering, rädsla, post partum, förhålla sig till systemet och mycket mer.

Vi berör även frågorna vad är en intervention och vad är en naturlig födsel?


Anna finner ni på www.thenaturalbirthcourse.com och @the_spiritual_midwife 


(ps. avsnittet spelades in i december 2021)