Det agila arbetssättet

I detta avsnitt diskuterar Mattias Livré och Jim Lindfors det agila arbetssättet. Vilka fallgropar finns och vad är syftet med att jobba agilt?