141. Finska vinylfynd med Liisa Nassir Tolonen

Liisa Nassir Tolonen är missionär. Evangeliet som hon sprider är tuff, finsk musik. Med sig till DJ 50 Spänns studio har hon en påse kvalitetsmärkt finsk loppisvinyl i spektrumet mellan funk, dåsig disco och latin.