Scenarioplanering

Coronapandemin gör att alla invanda rutiner är omkullkastade för de flesta utbildningsanordnare. Hur gör vi det möjligt att planera verksamheten när förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt?

I det här avsnittet talar vi med Kristoffer Hedram som har arbetat med projektet skolahemma.se. Skolahemma har tagit fram tre möjliga scenarion till hjälp för utbildningsanordnare i deras förberedelse inför en oviss höst.