Lärarrollen

Idag ser vi att distansundervisning på flera sätt kommer att vara en del i ”det nya normala” under de restriktioner som vi behöver förhålla oss till under pandemin. Hur kommer detta att påverka lärarrollen?

I det här avsnittet medverkar Patrik Hambraeus, Learning devoloper vid Berghs School of Communication.