48. Livet

Disco om Paulos Abraham och Noa om coronakonsekvenser.