SBAB-bossens matiga it-satsning

Klas Danielssons riskkapital DE Capital tar in 800 Mkr. Förs
investeringen är i Gourmet Direkt, med förre Skypechefen Jonas Kjellberg. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy