Yosef Mohamed, Transfer Galaxy

Di Digitals reporter Fredrik Björkman träffar Yosef Mohamed på Di Startup Tours scen i Linköping, för att prata om Transfer Galaxy-grundarens resa från 90-talets hip hop i Vivalla i Örebro, ingenjörsdrömmar i Stockholm och en resa till Somalia som lade grunden till hans entreprenörsliv.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy