”Spotify är inte lika självsäkra – frångår sin tradition”

Spotify sjösätter ett svårtytt återköpsprogram av aktier som kan kosta flera miljarder kronor. Di Digitals reportrar Sven Carlsson och Johannes Karlsson försöker reda ut de möjliga orsakerna. Dessutom rapporterar Miriam Olsson Jeffery det senaste från Silicon Valley. Interna protester mot trakasserier på Google står i fokus – tillsammans med den ständigt aktuelle Elon Musk.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy