Spotifys köpräd, Fingerprints USA-köp och Backing Minds ”perfekta” produkt

Jonas och Sven pratar om alla bolag Spotify har köpt hittills och om Backing Minds senaste investering.

Dessutom: Miriam Olsson Jeffery om Delta ID, Silicon Valley-bolaget som Fingerprint Cards köpte för 940 miljoner kronor.

Och om miljardbolaget Kobalt som tar in en stor investering. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy