Konrad Bergström, Zound och X Shore

Konrad Bergström talar ut om ägarstriden på Zound Industries och om sitt nya liv som startup-investerare på bland annat elbåtsbolaget X Shore.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy