80. "Våra ungdomar är produkter på internet" | Peyman Vahedi, Sveriges mest digitala rektor

Peyman Vahedi som tidigare i sin karriär jobbade som IT-konsult och som senare valde att skola om till lärare och sedermera gymnasierektor för att öka de digitala förutsättningarna i skolan, gästar idag podden. Peyman delar med sig av intressanta insikter kring digitaliseringens möjligheter i utbildningsväsendet, hur ungdomar på ett säkrare sätt kan surfa på internet och på vilka sätt de digitala systemen måste förändras för en hållbar utveckling. Trevlig lyssning!

Tidstämplar: 

[01:50] - Hur hanterar en rektor för en gymnasieskola en coronakris?

[03:05] - Hur har inlärningen för elever påverkats nu när digitala verktyg har ersatt den fysiska miljön i undervisning?

[04:45] - Digitaliseringen har tagit ett så kallat ”leapfrog” vad gäller utvecklingstempot. Vilka digitala rutiner tror Peyman att vi kommer ta med oss efter rådande pandemi?

[06:10] - Peyman delar med sig av sina tips och råd till lärare och rektorer som vill snabba på digitaliseringstempot i sin organisation?

[08:15] - Vilka system måste implementeras i skolsystemet för en hållbar utveckling?

[10:20] - Varför går skolans digitaliseringstempo så långsamt?

[11:40] - Är samtidens läromedel tillräckligt digitala?

[13:40] - Hur använder man internet på ett säkert sätt?

[15:50] - Vilka effekter tror Peyman att vi kommer få se efter rådande pandemi?

[19:30] - Vad är det som kommer att vara viktigast hos en arbetsgivare framgent?

[21:30] - Vilken roll spelar den svenska politiken i skolans utveckling?

[23:20] - Hur använder man artificiell intelligens inom skolsystemet idag? Och hur kan man gå tillväga för att använda detta på bästa möjliga sätt?

[26:40] - Vad kan vi göra för att nå en balanserad könsfördelning inom IT-branschen?

[31:00] - Hur viktigt är det med bra förebilder i skolan idag?

[32:55] - Fem snabba favoritfrågor!

[35:45] - Peyman delar med sig av sina hetaste digitalisering-tips

[37:45] - Peyman delar med sig av tips till studenter och framtida yrkesverksamma.

[40:30] - Så här går du tillväga om du vill veta mer om Peyman Vahedi och Ådalsskolans digitala utveckling.