81. Från aktieklubb till ett av Sveriges främsta investmentbolag | Per Håkan Börjesson, vd på Investment Spiltan

Per Håkan Börjesson, grundare och vd på Investment Spiltan AB gästar podden! Han kommer i detta avsnitt dela med sig av intressanta tips, råd och insikter kring aktie- och aktiefondinvesteringar, digitaliseringens påverkan på aktiemarknaden och potentiella framtida trender inom investering. Per kommer utöver berätta om historien bakom Spiltan och hur de gick från att vara en liten aktieklubb till att bli ett av Sveriges främste investmentbolag. Trevlig lyssning!

Nedan följer avsnittets höjdpunkter i tidsstämplar:

[01:55] - Vilka är Spiltan? Per H Börjesson, bolagets VD, förklarar.

[02:45] - Hur har historian bakom Spiltan sett ut?

[04:00] - Per H Börjesson har skrivit inte mindre än fem böcker, varav flera har blivit nationella toppsäljare. Här berättar han mer om dessa böcker.

[05:40] - Spiltan fond har tagit emot flertalet prestigefyllda utmärkelser. Vad är det som gör att Spiltan är så framgångsrika?

[08:55] - Per H Börjesson förklarar sitt tidigare uttalande ”fondbranschen är så ängslig, vi måste våga mer”.

[10:50] - Vilka affärsmöjligheter har dagens tekniska förutsättningar gett upphov till.

[14:25] - Kan man se några tydliga trender som tagit fart som ett resultat av rådande pandemi?

[16:20] - Hur har Spiltans arbetssätt förändrats i och med rådande pandemi?

[17:10] - Vilken påverkan hade PPM på Spiltan?

[19:45] - Hur tror Per att digitaliseringen kommer fortsätta utvecklas?

[20:40] - Hur jobbar Spiltan internt för att fånga upp innovation och nya idéer?

[24:50] - Fem snabba favoritfrågor!

[27:10] - Vilken är Per H Börjessons hetaste investeringstips?

[28:15] - Vilket är Per H Börjessons hetaste digitaliseringstips?

[29:00] - Per delar med sig av tips till studenter och framtida yrkesverksamma!

[32:40] - Vilka är Per H Börjessons förebilder?

[33:30] - Så här går du tillväga om du vill veta mer om Per H Börjesson och Spiltan.