121. Kvinnor inom tech (specialavsnitt)

Vi står inför en jätteutmaning som måste lösas akut. De närmaste åren fattas tiotusentals ingenjörer. Samtidigt har antalet kvinnor som jobbar inom tech MINSKAT stadigt, sedan 2006. Matematiken går inte ihop, och det finns ingen anledning att skönmåla: För oss är detta en fråga om överlevnad. Vi måste få in kvinnorna i techbranschen, annars har vi inte tillräckligt med personal. Men det handlar såklart om mer än att fylla stolar. Vi måste bygga företag som speglar det samhälle vi verkar i, om vi vill förbli relevanta.  

För oss på Consid är detta en oerhört viktig fråga som vi haft glädjen att samtala med några av Sveriges smartaste hjärnor om, i den här podden. I det här avsnittet har vi samlat ihop ett antal röster för att försöka svara på varför det ser ut som det gör, vem som har det yttersta ansvaret för att lösa problemet och hur vi ska gå tillväga. Trevlig lyssning!