SR Ekots chef om public services ansvar under Coronakrisen | Klas Wolf-Watz, ekochef på Sveriges Radio (Coronaspecial)

Sveriges Radio och public service har ett stort ansvar i att rapportera om samhällsviktig information under Coronakrisen. Vi fick möjligheten att prata med Klas Wolf-Watz, chef för Ekot på Sveriges Radio, kring public service roll i krisen och hur man på Ekot jobbar för att se till att svenska folket har tillgång till all viktig information kring covid-19 som behövs.