166. Live från Almedalen | Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden har redan påverkats avsevärt av digitaliseringen, men ännu har vi bara sett början till en enorm transformation. Arbetsförmedlingen gör i en av sina senaste rapporter uppskattningen att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige kommer att automatiseras de närmaste tio åren, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till att 1,3 miljoner nya jobb skapas fram till år 2030. Enligt experterna gynnar teknikutvecklingen både det vi idag beskriver som låg- och det som vi beskriver som högkvalificerade jobb. Det är jobben däremellan som kommer att försvinna – medelklassens levebröd.

Medverkande:

  • Lars Lööw, överdirektör Arbetsförmedlingen
  • Jonas Grafström, framtidsforskare
  • Peter Hellgren, vd Consid
  •  Nathalie Besèr, moderator