30. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen – första svensken i Internet Hall of Fame om informations- och internetsäkerhet

I avsnitt 30 träffar Peter Hellgren, vd på Consid, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, ledamot i regeringens Digitaliseringsråd samt första svensk att bli invald i Internet Hall of Fame. I avsnittet diskuteras bland annat hur Internetstiftelsen arbetar med informations- och internetsäkerhet och hur vi ska få en mer jämställd IT-bransch. Trevlig lyssning!

 

Höjdpunkter:

01:00 Vem är Anne-Marie?

15:00 Vad är Internetstiftelsen?

23:20 Internetstiftelsens arbete för en digital ung generation

30:30 Internetsäkerhet i Sverige

41:20 Dataläckor genom åren

51:55 Minskade digitala klyftor med DigidelCenter

55:20 Anne-Maries karriärstips