165. Live från Almedalen | Kompetenskrisen

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots hög arbetslöshet. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket är den högsta siffran på 15 år. En tydlig utmaning består i att tillgången på efterfrågade kompetenser inte motsvarar de kompetenskrav som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar automatiseringen, digitaliseringen och den gröna omställningen till att behovet av kompetenser förändras kontinuerligt. Det riskerar att ytterligare öka obalanserna och försvåra matchningsläget på arbetsmarknaden. Bristen på kompetens är det största hotet mot ekonomisk tillväxt, dessutom hämmar bristen innovation, entreprenörskap och forskning. I Jönköping anger 73 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. Hur löser vi krisen?

Medverkande:

  • Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan
  • Sven Rydell, näringslivschef Jönköping
  • Suzan Hourieh Lindberg, Perspetivo och The Social Few
  • Peter Hellgren, vd Consid
  • Nathalie Besèr, moderator