سئو برای روحیه های حداقلی مناسب نیست

اگر روحیه مسابقه ندارید در سئو شکست میخورید!

سئو قسمتی از بازاریابی است و بازاریابی یعنی جنگ و مسابقه

این پادکست را عمیقا بشنوید دوستان

برای آموزش های بیشتر به سایت خط یک مراجعه کنید

آدرس اینستاگرام علی اکبر فرج:

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/