تولید محتوا شبانه روزی در اینستاگرام بدون خستگی!

خیلی از دوستان فکر میکنن دلیل خستگیشون یکی از عوامل زیر است: ۱- نبود ابزار ۲- افراد یا تیم ۳- شرایط محیط ۴- کمال گرایی اگر فکر میکنی یکی از این موارد باعث میشه که تو خسته بشی بدون که داری اشتباه تولید محتوا میکنی، در پادکست توضیح دادم که تفکر اشتباه و صحیح چیه و آدرس اینستاگرام خودمم میتونی داشته باشی و مطالبشو دنبال کنی https://instagram.com/aliakbar_faraj?igshid=186tufyv55plc