چگونه بدون داشتن وب سایت شخصی از گوگل ورودی بگیریم؟

این کار امکان پذیر است. اگر وب سایت ندارید می توانید باز هم از این فرصت استفاده کنید و از گوگل ورودی بگیرید

در این پادکست توضیح دادم که اینکار چگونه امکان پذیر است