چی باعث میشه که سریع تولید محتوا نکنیم؟

در این پادکست راجع به کمال گرایی صحبت کردم و یک تمرین دادم که بتونی این کمال گرایی را حل کنی

اینو بدون اگر نتونی محوارو سریع تولید کنی قدرت تولید محتوای همه جانبه را نداری.

اگر مایل هستی که در دوره ریز محتوا شرکت کنی حتما اینستاگرام و سایت را دنبال کن

khateyek.com

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/