محتوای پوچ لینک های اول گوگل

در گوگل بسیار دیدم که سایت ها به خاطر جایگاهی که دارن با محتوای بی ربط یا بی محتوا فقط صدر نشین هستند.


در این پادکست پاسخ دادم باید رویکرد ما با این لینک ها چی باشه


برای سفارش کتاب ماراتون سئو کافیه به لینک زیر مراجعه کنید


https://khateyek.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88/