تولید مقاله بر اساس فرضیات

پیدا کردن لیست کلی مقالات داخلی و خارجی و سپس برنامه ریزی و تولید مقاله دقیقا همان تولید مقاله بر اساس فرضیات است.


فرضیاتی که فکر میکنیم این موارد می تواند برای محاطب مفید باشد.


گوگل علاقه مند است که محتوای سریالی تولید کنید.


در این پادکست در همین رابطه می شنیود.


برای اینکه با من در ارتباط باشید می توانید سایت خط یک را دنبال کنید و یا در اینستاگرام ما را دنبال کنید.


khateyek.com


https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/