گام دوم: پیدا کردن کلمه کلیدی مرتبط با محصول

از همان کلمه کلیدی محصول مورد نظر استفاده نکنید! در این پادکست توضیح دادم که چگونه کلمه کلیدی برای تبلیغ انتخاب کنید.