سه تفکر سمی در رابطه با ترسیم مشتری ایده آل

به این پادکست گوش بده تا با ترسیم مشتری ایده آل سود بیشتری به کسب و کارت برسونی

در صورت تمایل می توانید نگاهی به محصول راز آواتار بیاندازید.