گام سوم: تولید یک مقاله در سایت

تولید مقاله در سایت پیچیده شده است. در این پادکست توضیح دادم که چه مقاله ای برای تبلیغ بنویسید که بازدهی بالایی داشته باشد.