باور هایی که به ظاهر می فروشند

در این پادکست 3 باور سمی را به شما معرفی میکنم که خودم این باور ها را از قدیم داشتم و به مرور با آموزش های متعدد کمترشون کردم.


شما هم این 3 باور را از بین ببرید.
https://khateyek.com/product/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/