این کسب و کار رو به افول است!

چطور تشخیص بدیم که مردم همچنان به محصول و خدمات ما علاقه مند هستند؟


اگر این بررسی را انجام ندهید کسب و کار شما رو به افول خواهد رفت


در اینستاگرام می توانید منو دنبال کنید تا با آموزش های جذاب تر بتونم بهتون کمک کنم.


https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/