محاصره نظامی مشتری

محاصره نظامی کار بدی نیست!

کسب و کار ها اگر بخوان رشد کنن باید اقدام به محاصره نظامی کنن

در این پادکست راجع بهش توضیح کامل دادم.

فراموش نکنی منو در اینستاگرام دنبال کنی

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/