کلیکی یک میلیون تومان

ما احتمالا روی محصول و خدمات درست دست نگذاشتیم.

در این پادکست به همین مورد پرداختم و یک استراتژی 5 مرحله ای را بیان کردم که می توانیم خدمات گران خود را به فروش برسانیم.

برای مشاهده آموزش های بیشتر می توانید به وب سایت ما سر بزنید.

khateyek.com