3 عامل افزایش نرخ خروج کاربران از صفحات سایت

نرخ خروج کاربران از سایت ارتباط مستقیمی به رتبه بندی ما در گوگل دارد. این 3 عامل را بدانید و سعی کنید که آن ها را برطرف کنید.


https://khateyek.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%aa/


برای آموزش های بیشتر اینستاگرام ما را دنبال کنید


https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/