دیجیتال مارکتینگ - خط یک

by khateyek | خط یک
در این پادکست ها نیازی نیست زمان را جلو بزنید
این پادکست ها با هدف حذف جملات اضافه تولید شده و کاملا کاربری در زمینه دیجیتال مارکتینگ است
هر روز پادکست های کوتاه تجربه محور در زمینه دیجیتال مارکتینگ بشنوید
این تجربه های کوتاه در انجام سریع کار به شما کمک میکند

khateyek.com
  • Business