دیجیتال مارکتینگ - خط یک

by khateyek | خط یک
در این پادکست ها نیازی نیست زمان را جلو بزنید
این پادکست ها با هدف حذف جملات اضافه تولید شده و کاملا کاربری در زمینه دیجیتال مارکتینگ است
پادکست های کوتاه تجربه محور در زمینه دیجیتال مارکتینگ بشنوید
این تجربه های کوتاه در انجام سریع کار به شما کمک میکند

khateyek.com
  • Business