Krzysztof Pulkiewicz: KSeF będzie jedynym formatem wymiany dokumentów księgowych w obiegu prawnym

Co to jest KSeF?

– KSeF to jest Krajowy System e-Faktur. E-faktura, czyli dokument księgowy w postaci ustrukturyzowanej. Postać ustrukturyzowana to format elektroniczny, który zawiera w sobie atrybuty tego dokumentu, czyli poszczególne elementy są jednoznacznie określone i zapisane. Nie jest to synonim dokumentu elektronicznego jakim jest pdf, to jest dokument, który zawiera w sobie jasno ustrukturyzowane informacje o fakturze, czy jest to faktura kosztowa, czy jest to faktura przychodowa – mówi Krzysztof Pulkiewicz.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.