Adam Mariański: Fundacje rodzinne służą budowaniu i zabezpieczaniu majątku rodzinnego na pokolenia

Czym jest fundacja rodzinna?

– Jedyny związek miedzy fundacjami charytatywnymi, które funkcjonują w Polsce od wielu lat, to jest to, że również fundacja prywatna jest osobą prawną, oddzielnie funkcjonująca od fundatora i założycieli. Natomiast fundacje prywatne, rodzinne, jak sama nazwa mówi służą celowi prywatnemu, w tym przypadku przede wszystkim celom rodziny, czyli budowania i zabezpieczania majątku rodzinnego na pokolenia, czyli mogą środki z fundacji rodzinnej być przeznaczone na cele prywatne, a z fundacji o charakterze publicznym można wydawać tylko na cele statutowe, którymi są zwykle cele pożytku publicznego: oświata, nauka, wspieranie w określonych obszarach – mówi Adam Mariański.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.