Detaljhandelspodden #22 Obemannat visar vägen framåt för handeln

Detaljhandelspodden möter Daniel Lundh från Lifvs och pratar om obemannade butiker, hur man bygger relation till konsumenterna  och hur man håller tempo i utvecklingen genom att vägra se den rådande branschlogiken som ett hinder.