70. Borderline - Del 1 av 2

Hur kan borderline ta sig uttryck? Och har stigmat kring diagnosen förändrats över tid? Vi träffar Hanna Sahlin, psykolog och forskare. Vi hör även Inas berättelse om att leva med borderline.


För stöd: www.shedo.se


Producerad av Novel Studios.


Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se


Mer info: www.detmorkapsyket.se eller www.novelstudios.se

Become a member at https://plus.acast.com/s/det-morka-psyket.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.