66. Demens - Del 1 av 2

Vilka olika demenssjukdomar finns det och vilka är riskfaktorerna för att insjukna? Och vad är egentligen pseudopsykopati? Vi träffar Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik.

Historien om Hans och Karin är inspirerad av verkliga berättelser.


Producerad av Novel Studios.


Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se

Mer info: www.detmorkapsyket.se eller novelstudios.se

Become a member at https://plus.acast.com/s/det-morka-psyket.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.