Det Mörka Psyket

by Novel Studios
Ett populärvetenskapligt program som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, med särkilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Med: Katarina Howner och Shilan Caman. www.detmorkapsyket.se

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.


Become a member at https://plus.acast.com/s/det-morka-psyket
  • Science
  • True Crime