Aflevering 8: Laetitia Nossek

Janneke Leenaars verwelkomt in deze uitzending Laetitia Nossek, Projectmanager van het #BuildingLife programma bij de Dutch Green Building Council.

Zij gaan in gesprek over de impact van Embodied Carbon en bespreken het Carbon budget voor de bouwsector om in lijn te blijven met het Parijsakkoord. Deze insteek benadrukt de noodzaak tot een andere aanpak. Aan de orde komen verschillende oplossingsrichtingen waarmee de bouw- en constructiesector onderdeel van de oplossing kan worden. Denk zeker aan bewuste keuzes en gebruik van biobased materiaal vanwege de C02-opslag. Wat is de rol van de verschillende stakeholders in de bouwkolom zoals vastgoedeigenaren en gebruikers van panden? Ook de vraag hoe gedrag en regelgeving e.e.a. kan en moet versnellen blijft een interessante.

**Het geplande congres op 23 november jl. ging helaas niet door. DGBC publiceerde op 23 november het rekenprotocol Paris Proof Embodied Carbon en bijbehorende achtergrondrapport. Samen met de eerder verschenen Position paper zijn dit de eerste contouren van de roadmap naar Whole Life Carbon voor de Nederlandse bouwsector. Meer informatie hierover lees je hier. Het maken van de roadmap gaat nu verder en op dinsdag 15 februari 2022 gaan we hier graag verder over in gesprek tijdens het Congres Paris Proof Embodied Carbon.**Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.