7. En förfests ingredienser

I dagens avsnitt talar vi om vad vi anser är de mest väsentliga ingredienserna för en lyckad förfest.