En journalistprisjurys våndor och företagens rätt att klaga på medier

Bör företag som missköter sig alltid pekas ut med namn i medierna? Och hur kan företag klaga på felaktiga publiceringar? Så om varför det är så svårt att hitta en värdig mottagare av Stora journalistpriset.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.