44. Om risk- och friskfaktorer

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie.