42. Skapa tillsammans

Margita Lundman från kulturföreningen FRIA berättar om Tåghemmet, en pjäs skapad tillsammans med personer med demenssjukdom.