40. Anhöriga: Eva berättar

Cirka 10 000 personer under 65 år beräknas ha en demenssjukdom. Evas make Hasse var 60 år när han fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Här berättar hon om hur det är att vara anhörig och hur deras liv har påverkats.