48. Män, musik och aktiviteter

Katarina Lindblad, musikterapeut och fil dr i musikvetenskap, berättar om hur musik kan motverka psykisk ohälsa hos äldre män. Hon berättar också om hur aktiviteter på våra boenden påverkas av gamla genusmönster.