Vad är vanföreställningar och hur kan vi förhålla oss?

Vanföreställningar handlar om att man upplever en verklighet som inte finns. Vi ger lite tips hur vi kan samtala kring det.